Sosyal Sorumluluklarımız

BCC Catering’ in kuruluş amacı Bilkent Üniversitesi’ne uzun vadede maddi ve manevi katkı sağlamaktır. Bu durumda kuruluşunda bile büyük bir sosyal sorumluluk projesi yattığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Sosyal sorumluluk anlayışımızı ve bu konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirleriz. Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerde öncü rol almaya özen gösteririz.

about image

Sosyal sorumluluk uygulamalarında esas aldığımız temel ilkeler

  • Topluma karşı sosyal sorumluluklarımızı ve fiziki olarak coğrafyamıza karşı çevresel sorumluluklarımızı, iştiraklerimiz, çalışanlarımız, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile uyumlu bir iş birliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz.
  • Çalışanlarımıza dürüst ve adil yaklaşır, onlara ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.
  • İşbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratmaya özen gösteririz.
  • Kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde, çalışanlarımızı uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleriz.
  • Çevre dostu teknolojileri kullanır, bunların gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olacak ve çevre bilincini artıracak her türlü girişime destek sağlarız.
  • Uluslararası standartlara uygun sertifikalara büyük önem veririz.
  • Ülkemizdeki geleneklere ve kültürlere duyarlı davranırız.
  • Yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.
  • Tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızın da sosyal sorumluluk alanında bizim gösterdiğimiz hassasiyeti göstermeleri için belli standartlar geliştirir; yaklaşımların uygulanmasına özen gösteririz.